Šta znači ADJUDIKATIVAN?

» adjudikativan • pridev Dosudan, kojim se dosuđuje.