Šta znači ADJUDIKATAR?

» adjudikatar • no. adjudicatarius pravno: kupac na javnoj prodaji; onaj na kome ostaje nadmetanjem, dražbom prodavanas tvar, najbolji ponuđač.