Šta znači ADJUCIRATI?

» adjucirati • glagol (pravo (nauka)) Dosuditi, odobriti, doznačiti presudom (lat.)