Šta znači ADJEKTIVACIJA?

» adjektivacija • ženski rod (lingvistika) Pretvaranje drugih reči u kategoriju pridevskih reči (kamenit, glavat i sl.)