Šta znači ADJEKCIJA?

» adjekcija • ženski rod Pridevanje; prilaganje; prav. povećanje, dodatak ponuđenoj sumi novca.