Šta znači ADITIVAN?

» aditivan • pridev Koji ima da se doda.