Šta znači ADIPSON?

» adipson • imenica (medicina) Sredstvo za gašenje žeđi.