Šta znači ADIPOZA?

» adipoza • ženski rod (medicina) Stvaranje masti u telu.