Šta znači ADIPOCERA?

» adipocera • ženski rod (hemija) Masni vosak, vosak od lešine.