Šta znači ADIKACIJA?

» adikacija • ženski rod Robovanje nekoj štetnoj navici, naročito uzimanju izvesnih droga.