Šta znači ADIJATETIČAN?

» adijatetičan • gr. ne, kroz, mećem, stavim medicinski: koji nije sklon bolesti.