Šta znači ADIJAFORIST?

» adijaforist • muški rod Ravnodušan čovek, slobodni mislislac, slobodan duh; indiferentist.