Šta znači ADIJABATAN?

» adijabatan • pridev (fizika) Neprolazan za toplotu, koje se zbiva bez dobitka i gubitka toplote, bez povišenja i sniženja temperature; up. izoterman.