Šta znači ADIJA.AKTINSKI?

» adija.aktinski • ne, kroz, zrak opt. koji ima svojstvo da ne propušta aktinske zrake.