Šta znači ADICIRATI?

» adicirati • glagol (pravo (nauka)) Priznati, dosuditi, dodeliti.