Šta znači ADERACIJA?

» aderacija • ženski rod Pretvaranje neke imovine ili druge vrednosti u novac.