Šta znači ADEPT?

» adept • muški rod Onaj koji je nešto postigao; u alhemiji: onaj koji je stekao veliku tajnu alhemije; danas: onaj koji je prodro u sve tajne nečega.
Najodaniji, najvatreniji pristalica nekog učenja ili neke sekte.