Šta znači ADENOSKLEROZA?

» adenoskleroza • ženski rod (medicina) Otvrnjavanje, zakrečenje limfnih sudova koje se obično javlja kao posledica sifilisa.