Šta znači ADENDA?

» adenda Dodaci, prilozi, domeci.