Šta znači ADEND?

» adend • muški rod (matematika) Sabirak, pribrojnik, sumand, broj koji se u zbrajanju (sabiranju) pribraja (npr. u računanju).