Šta znači ADEKVATAN?

» adekvatan • pridev Izjednačen, jednak; podudaran, odgovarajući, podesan