Šta znači ADAPTERI?

» adapteri Uređaji za adaptiranje.