Šta znači ADAMLI?

» adamli • prilog Čovečno, ljudski, humano. (tur.)