Šta znači ADAĐO?

» adađo • prilog (muzika) Blago, lagano, tiho; ozbiljno, dostojanstveno.
Muzički komad koji treba izvoditi blago i lagano. (ital.)