Šta znači ADAĐETO?

» adađeto • prilog (muzika) Malo sporije.
Muzički komad koji treba izvoditi manje lagano. (ital.)