Šta znači ACETATI?

» acetati • (hemija) Soli sirćetne, ocatne kiseline.