Šta znači ABGREGACIJA?

» abgregacija • ženski rod Izdvajanje, isključivanje, isključenje.