Šta znači ABDULAH?

» Abdulah • muški rod (lično) Rob božji, sluga Alahov, tj. Boga koji sve oprašta. (tur.)