Šta znači ABATON?

» abaton • muški rod Deo pravoslavnog hrama u koji ne smeju stupiti nevernici (grč.)