Šta znači ABASIMENTO?

» abasimento • imenica Snižavanje, smanjivanje, obaranje, spuštanje.