Šta znači ABAKUS?

» abakus • muški rod Svečani sto za skupoceno posuđe kod starih Rimljana;
Daska za igru;
Sto posut peskom za matematičke crteže i radove, daska na kojoj se računa, računaljka;
U katoličkoj crkvi, sto pored oltara;
U arhitekturi, četvrtasta ploča koja pokriva glavicu (kapitl) stuba.