Šta znači ABAKCIJA?

» abakcija • ženski rod (medicina) Pobačaj, pobacivanje, pomet; abortus.