Šta znači VEBKROULER?

» Vebkrouler • muški rod (računari) Robot (softver) koji pretražuje Veb. Vebkrouler prikazuje rezultate na osnovu toga koliko Veb starna sadrži reči slične onima koje tražite.