Šta znači SPERMATOCIDAN?

» spermatocidan • pridev (medicina) Koji ubistveno deluje na semeglavce (spermu).