Šta znači INSTITUCIJE?

» Institucije Uputstva, deo Korpus juris, delo koje sadrži pregled rimskog prava i koje je za cara Justinijana izrađeno 5god. radi uvođenja i proučavanja rimskog prava; predavanja i udžbenici koji treba da posluže kao uvod u izučavanja rimskog prava.