Šta znači EZAN?

» ezan • muški rod Poziv kojim mujezin sa minareta opominje vernike na molitvu (tur.)