Šta znači EKTOPIZAM?

» ektopizam • muški rod (medicina) Iščašenje; promena položaja jednog organa kada taj organ leži van duplje za njega određene, obično na površini tela; ektopija.