Šta znači EKTODERM?

» ektoderm • muški rod (anatomija) Spoljašnji od tri klicina listića na životinjskom zametku, embriju; ektoblast, epiblast.